ОБЯВИ чл.20 ал.3 от ЗОП
31 “Доставка на технически газове” Monday, 06 January 2020
32 “Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност” Monday, 14 October 2019
33 Доставка на спирачен апарат за трамвайни мотриси тип: Т6А2 СФ, Т6А5 и Т8М-700IT за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД Wednesday, 02 October 2019
34 “Абонаментно обслужване с поставяне на машини за топла и студена вода и доставка на минерална вода в разфасовка от около 19 л. (5 галона) до обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Monday, 30 September 2019
35 “Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект „Площадка за КПГ с доставка и монтаж на технологично оборудване” и последващо узаконяване пред “Инспекция за държавен технически надзор /ИДТН/” Tuesday, 13 August 2019
36 „Ремонт със собствени средства на сградния фонд на „Столичен електротранспорт” ЕАД Tuesday, 13 August 2019
37 “Доставка на лакобояджийски материали и консумативи за тях” Tuesday, 13 August 2019
38 „Ремонт на задвижващи мостове: ZF AV-132/805/FLL за тролейбус 26Tr ZF AV-132/80, I=5.74” за тролейбус 27Tr” Tuesday, 07 May 2019
39 “Доставка на бутилирана минерална вода в разфасовка от 1,5 л.” Tuesday, 07 May 2019
40 “Изработване, доставка и монтаж на дограма " Tuesday, 16 April 2019
 
Page 4 of 9

Useful links