Покани
Изберете покана
91 “Доставка на съединителни мехове за тролейбуси и трамвайни мотриси” Tuesday, 27 August 2013
92 “Доставка на стъкла (закалени и от триплекс) за тролейбуси за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Tuesday, 27 August 2013
93 “Ремонт на помощни електродвигатели за трамваи и тролейбуси” Tuesday, 20 August 2013
94 “Доставка на резервни части необходими за поддръжка на тролейбуси тип “SKODA 26Tr SOLARIS” - SOFIA 2010 година за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Tuesday, 13 August 2013
95 “Доставка на резервни части необходими за поддръжка на тролейбуси тип “SKODA 26Tr SOLARIS” - SOFIA 2010 година за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Tuesday, 30 July 2013
96 “Доставка на зъбни колела” Tuesday, 30 July 2013
97 “Доставка на електроди и тел за заваряване за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД” Tuesday, 30 July 2013
98 “Доставка на резервни части за статични преобразуватели на трамваи и тролейбуси” Tuesday, 30 July 2013
99 “Доставка на резервни части, за хидравличен спирачен апарат Federspeicher HYND 7/16 в спирачни системи на трамвайни мотриси експлоатирани от “Столичен електротранспорт” ЕАД Tuesday, 30 July 2013
100 “Доставка на пропорционални вентили за управление хидравлични станции на спирачни системи в трамвайни мотриси експлоатирани от “Столичен електротранспорт” ЕАД Tuesday, 30 July 2013
 
Page 10 of 15

Useful links