Покани
Изберете покана
11 “Репрофилиране профила по кръга на търкаляне за колооси от трамвайни мотриси тип “122 Na SF PESA” за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Monday, 29 February 2016
12 “Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в „Столичен електротранспорт” ЕАД” Thursday, 26 November 2015
13 “Доставка на електрографитни четки” Wednesday, 28 October 2015
14 “Ремонт на помощни електрически двигатели” Tuesday, 20 October 2015
15 “Доставка на нови съединителни мехове за тролейбуси и трамвайни мотриси” Friday, 16 October 2015
16 “Абонаментно обслужване с поставяне на машини за топла и студена вода и доставка на минерална вода в разфасовка от около 19 л. (5 галона) до обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Friday, 09 October 2015
17 “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи” Friday, 02 October 2015
18 “Доставка на спирачен диск за колооси на трамвайни мотриси тип “Duwag”, ремаркета тип “В4D – C”, “В4D – М” II Wednesday, 23 September 2015
19 “Доставка на спирачен диск за колооси на трамвайни мотриси тип “Duwag”, ремаркета тип “В4D – C”, “В4D – М” Wednesday, 09 September 2015
20 “Доставка на електроди и тел за заваряване за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД” Tuesday, 08 September 2015
 
Page 2 of 15

Useful links