Home | Competitions
Competitions

Тук можете да се запознаете с всички обявени конкурси за тази година:

1 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти Tuesday, 29 January 2019
2 Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Tuesday, 08 January 2019
3 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти Friday, 30 November 2018
4 Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Monday, 26 November 2018
5 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти Wednesday, 31 October 2018
6 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 16 October 2018
7 Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД-3 Wednesday, 15 August 2018
8 ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - 9 БРОЯ ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ ТИП „DUVAG Monday, 30 July 2018
9 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти Thursday, 05 July 2018
10 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Wednesday, 04 July 2018
11 Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Wednesday, 04 July 2018
12 Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД Tuesday, 12 June 2018
13 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 23 April 2018
14 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Thursday, 12 April 2018
15 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали /ПРЕКРАТЕН/ Friday, 16 March 2018


Useful links