Home | Competitions
Competitions

Тук можете да се запознаете с всички обявени конкурси за тази година:

1 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Thursday, 19 October 2017
2 “Изкупуване на отработено масло на минерална основа” Thursday, 24 August 2017
3 “Изкупуване на луминесцентни лампи” Thursday, 24 August 2017
4 “Изкупуване на излезли от употреба автомобилни гуми” Thursday, 24 August 2017
5 Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот Monday, 07 August 2017
6 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 10 July 2017
7 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Friday, 30 June 2017
8 Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот Monday, 26 June 2017
9 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 22 May 2017
10 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Thursday, 18 May 2017
11 Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот Tuesday, 02 May 2017
12 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Wednesday, 01 February 2017
13 Търг 2 с тайно наддаване за продажба на скрап от бракувани МПС Tuesday, 10 January 2017
14 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от бракувани МПС Monday, 12 December 2016
15 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Monday, 28 November 2016


Useful links