Home | Competitions
Competitions

Тук можете да се запознаете с всички обявени конкурси за тази година:

1 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 04 December 2023
2 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Friday, 27 October 2023
3 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Monday, 25 September 2023
4 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 25 July 2023
5 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 03 July 2023
6 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Friday, 19 May 2023
7 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Wednesday, 19 April 2023
8 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 28 March 2023
9 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Monday, 13 February 2023
10 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Friday, 10 February 2023
11 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Monday, 05 December 2022
12 Предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД за осъществяване на реклама“ Monday, 05 December 2022
13 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Wednesday, 23 November 2022
14 Предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД за осъществяване на реклама“ Wednesday, 09 November 2022
15 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Friday, 19 August 2022


Useful links