Home | Competitions
Competitions

Тук можете да се запознаете с всички обявени конкурси за тази година:

1 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Thursday, 21 January 2021
2 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 23 November 2020
3 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Wednesday, 07 October 2020
4 Търг продажба на скрап от бракувани МПС Friday, 14 August 2020
5 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Friday, 24 July 2020
6 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 23 June 2020
7 Kонкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 08 June 2020
8 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Thursday, 12 March 2020
9 Kонкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Friday, 07 February 2020
10 Kонкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 09 December 2019
11 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали. Thursday, 05 December 2019
12 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти Wednesday, 06 November 2019
13 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 13 August 2019
14 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти Tuesday, 06 August 2019
15 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Wednesday, 10 July 2019


Useful links