Home | Competitions
Competitions

Тук можете да се запознаете с всички обявени конкурси за тази година:

1 Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот Monday, 26 June 2017
2 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 22 May 2017
3 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Thursday, 18 May 2017
4 Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот Tuesday, 02 May 2017
5 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Wednesday, 01 February 2017
6 Търг 2 с тайно наддаване за продажба на скрап от бракувани МПС Tuesday, 10 January 2017
7 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от бракувани МПС Monday, 12 December 2016
8 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Monday, 28 November 2016
9 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 07 November 2016
10 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Monday, 17 October 2016
11 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 12 September 2016
12 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали. Tuesday, 23 August 2016
13 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от бракувани МПС Tuesday, 19 July 2016
14 Търг с тайно наддаване за продажба на гаражни клетки Friday, 15 July 2016
15 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от бракувани МПС Monday, 13 June 2016


Useful links