Home | Competitions
Competitions

Тук можете да се запознаете с всички обявени конкурси за тази година:

1 Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка Thursday, 07 October 2021
2 Покана за търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 14 September 2021
3 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Thursday, 08 July 2021
4 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Friday, 25 June 2021
5 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Thursday, 13 May 2021
6 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 26 April 2021
7 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 06 April 2021
8 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 16 February 2021
9 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Wednesday, 10 February 2021
10 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Thursday, 21 January 2021
11 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Monday, 23 November 2020
12 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Wednesday, 07 October 2020
13 Търг продажба на скрап от бракувани МПС Friday, 14 August 2020
14 Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години Friday, 24 July 2020
15 Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали Tuesday, 23 June 2020


Useful links