Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

91 Доставка на 30 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 10 броя нови зарядни станции и специализирано оборудване към тях Tuesday, 27 August 2019
92 “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Thursday, 22 August 2019
93 “Доставка на бандажи за трамвайни мотриси” Thursday, 22 August 2019
94 "Доставка на смазочни материали" Tuesday, 20 August 2019
95 „Доставка на дизелово гориво за отопление” Tuesday, 20 August 2019
96 “Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа” Friday, 12 July 2019
97 “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси" Friday, 12 July 2019
98 „Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp” Friday, 12 July 2019
99 “Обработка на вътрешен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT, PESA 122 NaSf и Ве 4/6 S” Friday, 28 June 2019
100 “Доставка на резервни части за тролейбуси” Friday, 21 June 2019
 
Page 10 of 24


Useful links