Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

91 "Техничеко обслужване на тикет система на „Столичен електротранспорт” ЕАД Tuesday, 02 May 2017
92 “Доставка на бандажи за трамвайни мотриси ” Tuesday, 21 March 2017
93 "Доставка на специални масла и греси" Tuesday, 21 March 2017
94 ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ Friday, 27 January 2017
95 “ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАИ ЗА МЕЖДУРЕЛСИЕ 1009 mm” Wednesday, 25 January 2017
96 “Доставка на асфалтобетон” Monday, 23 January 2017
97 “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Thursday, 22 December 2016
98 "Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси" Thursday, 22 December 2016
99 “Доставка на резервни части за тролейбуси” Thursday, 22 December 2016
100 "Доставка на кабели и проводници" Thursday, 10 November 2016
 
Page 10 of 15


Useful links