Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

91 “Доставка на електроматериали и LED осветители” Friday, 21 October 2016
92 “Доставка на бетон” Friday, 21 October 2016
93 “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT ” Monday, 10 October 2016
94 “Доставка на автомобилни гуми” Monday, 19 September 2016
95 “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД Friday, 26 August 2016
96 “Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции” Tuesday, 23 August 2016
97 "Покупка на топлинна енергия" Tuesday, 05 July 2016
98 „Доставка на машини за металообработване” Wednesday, 25 May 2016
99 “Доставка на бронзови и алуминиеви отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа” Monday, 18 April 2016
100 “Доставка на електромеханични крикове” Monday, 18 April 2016
 
Page 10 of 14


Useful links