Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

81 "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси" Thursday, 12 December 2019
82 Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Friday, 06 December 2019
83 “Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm” Friday, 29 November 2019
84 “Наваряване, заваряване и шлайфане на трамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи” Thursday, 28 November 2019
85 “Доставка на инструменти" Thursday, 28 November 2019
86 “Доставка на накладки фрикционни за спирачки” Wednesday, 06 November 2019
87 “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД Wednesday, 06 November 2019
88 "Покупка на топлинна енергия" Tuesday, 22 October 2019
89 “Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти" Tuesday, 15 October 2019
90 “Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД Monday, 07 October 2019
 
Page 9 of 24


Useful links