Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

71 “Доставка на електромеханични крикове” Monday, 18 April 2016
72 "Доставка на бандажи за трамваи тип "Be 4/6 S" Monday, 18 April 2016
73 „Доставка на работно, специално работно облекло и обувки” Monday, 18 April 2016
74 “Доставка на електрически инструменти и газозаваръчна техника” Wednesday, 06 April 2016
75 “Дoставка на електроизолационни материали” Wednesday, 06 April 2016
76 “Изработване, доставка и ремонт на отоплител салонен вентилаторен и доставка на резервни електронагреватели за тях, за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД Wednesday, 02 March 2016
77 "Ремонт на възли и детайли за спирачните механизми на ТМ и изработка на специални части за ТМ и ТБ по типове" Wednesday, 17 February 2016
78 “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Monday, 01 February 2016
79 "Доставка на дизелово гориво (Евродизел)"- борсова сделка Monday, 25 January 2016
80 "Доставка на 20 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm" Wednesday, 30 December 2015
 
Page 8 of 11


Useful links