Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

71 Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019г. Tuesday, 31 March 2020
72 “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“, „Т6А5“ и „Be 4/6S“ Thursday, 19 March 2020
73 “Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки” Monday, 16 March 2020
74 “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси” Friday, 13 March 2020
75 “Доставка на метални изделия” Thursday, 05 March 2020
76 „Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“ Thursday, 27 February 2020
77 “Доставка на В и К части, брави и строителни материали” Thursday, 13 February 2020
78 “Доставка на електромеханични крикове за вдигане на нископодови трамвайни мотриси” Thursday, 13 February 2020
79 “Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси " Tuesday, 17 December 2019
80 “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси” Thursday, 12 December 2019
 
Page 8 of 24


Useful links