Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

71 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки" Thursday, 01 March 2018
72 “Доставка и монтаж на платформи“ Tuesday, 20 February 2018
73 Доставка на асфалтобетон Monday, 05 February 2018
74 “Строително ремонтни работи в ремонтно хале на трамвайно депо „Красна поляна” Thursday, 01 February 2018
75 "Доставка на бетон" Wednesday, 03 January 2018
76 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки" Wednesday, 03 January 2018
77 “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Wednesday, 20 December 2017
78 “Доставка на метални изделия” Monday, 11 December 2017
79 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки" Thursday, 16 November 2017
80 Становище на Агенция по обществени поръчки Monday, 06 November 2017
 
Page 8 of 16


Useful links