Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

61 "Доставка на смазочни материали" Tuesday, 06 March 2018
62 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки" Thursday, 01 March 2018
63 “Доставка и монтаж на платформи“ Tuesday, 20 February 2018
64 Доставка на асфалтобетон Monday, 05 February 2018
65 “Строително ремонтни работи в ремонтно хале на трамвайно депо „Красна поляна” Thursday, 01 February 2018
66 "Доставка на бетон" Wednesday, 03 January 2018
67 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки" Wednesday, 03 January 2018
68 “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Wednesday, 20 December 2017
69 “Доставка на метални изделия” Monday, 11 December 2017
70 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки" Thursday, 16 November 2017
 
Page 7 of 15


Useful links