Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

41 Доставка на работно облекло, специално облекло и обувки Friday, 03 September 2021
42 „Доставка на бетон” Wednesday, 25 August 2021
43 „Доставка на асфалтобетон” Wednesday, 25 August 2021
44 „Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар“ Tuesday, 03 August 2021
45 “Доставка на резервни части за електрооборудването на трамвайни мотриси и тролейбуси” Tuesday, 27 July 2021
46 “Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД Monday, 19 July 2021
47 „Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг“ Wednesday, 07 July 2021
48 “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД Friday, 18 June 2021
49 "Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии и специални батерии" Thursday, 03 June 2021
50 “Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях” Tuesday, 01 June 2021
 
Page 5 of 24


Useful links