Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

31 “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Friday, 21 June 2019
32 "Доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси" Thursday, 23 May 2019
33 “Доставка на 25 броя нископодови трамваи за междурелсие 1009 мм” Wednesday, 22 May 2019
34 "Доставка на бетон" Monday, 20 May 2019
35 "Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси" Tuesday, 14 May 2019
36 "Техничеко обслужване на тикет система на „Столичен електротранспорт” ЕАД Thursday, 09 May 2019
37 "Доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435мм" Friday, 03 May 2019
38 “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“ Thursday, 25 April 2019
39 "Доставка на бетон" Monday, 15 April 2019
40 "Доставка на асфалтобетон" Monday, 15 April 2019
 
Page 4 of 17


Useful links