Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

31 Доставка на 4 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 3 броя нови зарядни станции и специализирано оборудване към тях Monday, 10 January 2022
32 ДОСТАВКА НА 4 БРОЯ НОВИ НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАИ ЗА МЕЖДУРЕЛСИЕ 1009 mm” Friday, 07 January 2022
33 “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“ Friday, 17 December 2021
34 "Доставка на смазочни материали" Friday, 12 November 2021
35 “Доставка на резервни части за тролейбуси” Wednesday, 03 November 2021
36 “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси Be 4/6S и T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“ Wednesday, 03 November 2021
37 "Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF и Be 4/6S" Friday, 17 September 2021
38 “Доставка на електроизолационни материали” Thursday, 16 September 2021
39 „Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг“ -- 2 Friday, 03 September 2021
40 „Доставка на униформено облекло" Friday, 03 September 2021
 
Page 4 of 24


Useful links