Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

21 „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел“ Wednesday, 06 July 2022
22 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки“ Thursday, 30 June 2022
23 “Доставка на метални изделия” Tuesday, 28 June 2022
24 ''Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси " Tuesday, 21 June 2022
25 "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси" Monday, 13 June 2022
26 "Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси " Tuesday, 03 May 2022
27 "Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях" Thursday, 31 March 2022
28 Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП Wednesday, 30 March 2022
29 „Механизирано извеждане (подбиване ) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с между релсие 1009 mm и 1435 mm” Thursday, 17 February 2022
30 Доставка на накладки фрикционни за спирачки Wednesday, 16 February 2022
 
Page 3 of 24


Useful links