Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

151 “Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар” Tuesday, 07 July 2015
152 “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Tuesday, 07 July 2015
153 "Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm" Friday, 19 June 2015
154 “Доставка на резервни части за електрооборудването на трамваи и тролейбуси” Thursday, 18 June 2015
155 “Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm” Thursday, 18 June 2015
156 “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси" Thursday, 11 June 2015
157 “Доставка на накладки фрикционни за спирачки” Friday, 05 June 2015
158 “Доставка на зъбни колела” Friday, 05 June 2015
 
Page 16 of 16


Useful links