Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

11 "Техничеко обслужване на тикет система на „Столичен електротранспорт” ЕАД Thursday, 09 May 2019
12 "Доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435мм" Friday, 03 May 2019
13 “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“ Thursday, 25 April 2019
14 "Доставка на бетон" Monday, 15 April 2019
15 "Доставка на асфалтобетон" Monday, 15 April 2019
16 Информация обобщена по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018г. Friday, 29 March 2019
17 "Доставка на електроизолационни материали" Friday, 15 March 2019
18 “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Thursday, 28 February 2019
19 “Доставка на униформено облекло” Thursday, 14 February 2019
20 “Доставка и пусково-наладъчни работи на стационарна електронна инсталация за смазване на релси - 4 броя ” Tuesday, 12 February 2019
 
Page 2 of 14


Useful links