Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

11 "Доставка на електроизолационни материали" Wednesday, 17 October 2018
12 "Доставка на автомобилни гуми" Monday, 17 September 2018
13 “Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции” Monday, 03 September 2018
14 "Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на "Столичен електротранспорт" ЕАД" -поз.2, 4, 5, 10 Monday, 03 September 2018
15 "Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT" Wednesday, 22 August 2018
16 “Доставка на резервни части за електрооборудването на трамвайни мотриси и тролейбуси” Wednesday, 22 August 2018
17 "Доставка на стълбове и части за контактна мрежа" Tuesday, 21 August 2018
18 “Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел” Tuesday, 21 August 2018
19 “Доставка на крепежни елементи с общо предназначение” Monday, 13 August 2018
20 “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“, „Т6А5“ и „Be 4/6S“ Friday, 10 August 2018
 
Page 2 of 13


Useful links