Home | Public Orders
Public Orders

Изберете обществена поръчка

1 "Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF и Be 4/6S" Friday, 17 September 2021
2 “Доставка на електроизолационни материали” Thursday, 16 September 2021
3 „Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг“ -- 2 Friday, 03 September 2021
4 „Доставка на униформено облекло" Friday, 03 September 2021
5 Доставка на работно облекло, специално облекло и обувки Friday, 03 September 2021
6 „Доставка на бетон” Wednesday, 25 August 2021
7 „Доставка на асфалтобетон” Wednesday, 25 August 2021
8 „Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар“ Tuesday, 03 August 2021
9 “Доставка на резервни части за електрооборудването на трамвайни мотриси и тролейбуси” Tuesday, 27 July 2021
10 “Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД Monday, 19 July 2021
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 20


Useful links