Начало | Обществени поръчки - профил на купувача
Обществени поръчки - профил на купувача

Изберете обществена поръчка

31 “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД Понеделник, 12 Март 2018
32 "Доставка на бетон" Понеделник, 12 Март 2018
33 "Доставка на смазочни материали" Вторник, 06 Март 2018
34 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки" Четвъртък, 01 Март 2018
35 “Доставка и монтаж на платформи“ Вторник, 20 Февруари 2018
36 Доставка на асфалтобетон Понеделник, 05 Февруари 2018
37 “Строително ремонтни работи в ремонтно хале на трамвайно депо „Красна поляна” Четвъртък, 01 Февруари 2018
38 "Доставка на бетон" Сряда, 03 Януари 2018
39 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки" Сряда, 03 Януари 2018
40 “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Сряда, 20 Декември 2017
 
Страница 4 от 13


Полезни връзки