Начало | Обществени поръчки - профил на купувача
Обществени поръчки - профил на купувача

Изберете обществена поръчка

11 “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД Понеделник, 12 Март 2018
12 "Доставка на бетон" Понеделник, 12 Март 2018
13 "Доставка на смазочни материали" Вторник, 06 Март 2018
14 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки" Четвъртък, 01 Март 2018
15 “Доставка и монтаж на платформи“ Вторник, 20 Февруари 2018
16 Доставка на асфалтобетон Понеделник, 05 Февруари 2018
17 “Строително ремонтни работи в ремонтно хале на трамвайно депо „Красна поляна” Четвъртък, 01 Февруари 2018
18 "Доставка на бетон" Сряда, 03 Януари 2018
19 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки" Сряда, 03 Януари 2018
20 “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Сряда, 20 Декември 2017
 
Страница 2 от 11


Полезни връзки