Начало | Обществени поръчки - профил на купувача
Обществени поръчки - профил на купувача

Изберете обществена поръчка

1 “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД Понеделник, 12 Март 2018
2 "Доставка на бетон" Понеделник, 12 Март 2018
3 "Доставка на смазочни материали" Вторник, 06 Март 2018
4 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки" Четвъртък, 01 Март 2018
5 “Доставка и монтаж на платформи“ Вторник, 20 Февруари 2018
6 Доставка на асфалтобетон Понеделник, 05 Февруари 2018
7 “Строително ремонтни работи в ремонтно хале на трамвайно депо „Красна поляна” Четвъртък, 01 Февруари 2018
8 "Доставка на бетон" Сряда, 03 Януари 2018
9 "Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки" Сряда, 03 Януари 2018
10 “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД” Сряда, 20 Декември 2017
 
Страница 1 от 10


Полезни връзки