Начало | Нормативна уредба
Нормативна уредба

Нормативни документи и разпоредби:

Изтегли текста на наредбата...

Политика на ръководтсвото по управление на качеството
(702 КВ)

 

Изтегли текста на наредбата...

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и
упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

(175 KB)

Изтегли текста на наредбата...

Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт
на територията на Столична община.

(281 KB)

Изтегли текста на наредбата...

НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт
на територията на Столична община -- 21.11.2013 г.

(449 KB)

Изтегли текста на наредбата...

 Правила за работа на ватмана в „Столичен електротранспорт" ЕАД - София
(4965 КВ)

 

Изтегли текста на наредбата...

 Правила за работа на водачана тролейбус в „Столичен електротранспорт" ЕАД - София
(4029 КВ)

 

 Изтегли текста на наредбата...Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на
територията на Столична община

(186 КВ)

 
Изтегли текста на наредбата...Кодекс за етично поведение на водача
(2257 КВ)

 

 

 За повече информация посетете сайта на Столичен общински съвет:
http://www.sofiacouncil.bg/index.php?page=ordinance.

 

 

Полезни връзки