Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

E-mail Print
There are no translations available.

                                      “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА
                         Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                        на следните обекти:
 
1.Конкурс № 16 : Павилион   лека конструкция , с обща площ 20 кв.м.  , находящ се в трамвайното ухо на сп.”Никола Петков”
            Първоначална месечна наемна цена : 126 лв ( без  вкл.ДДС);

2.Конкурс № 17 : Помещение , лека конструкция , захранено с ток и вода , с обща площ 25 кв.м. , находящо се на посл.спирка ТМ.№11 , 12 – “Илиенци”
     Първоначална месечна наемна цена : 84 лв ( без  вкл.ДДС);

3.Конкурс № 18 : Част от сграда едноетажна ,   с обща площ от 25 кв.м. , находяща  се  на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово”     
      Първоначална месечна наемна цена : 376 лв ( без  вкл.ДДС);

4.Конкурс № 19 : Част от сграда едноетажна , с обща площ от 23 кв.м. , находяща  се  на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово” 
      Първоначална месечна наемна цена : 72 лв ( без  вкл.ДДС);

5.Конкурс № 20 : Сграда едноетажна , лека конструкция с обща площ от 72 кв.м.,  находяща   се  в двора на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А
      Първоначална месечна наемна цена : 380 лв ( без  вкл.ДДС);

6.Конкурс № 21 : Помещение с обща площ 3 кв.м.  , находящо се на първа спирка ТБ.№9 – “Борово”
     Първоначална месечна наемна цена : 32  лв ( без  вкл.ДДС).

               Условията за провеждане на конкурсите са регламентирани в утвърдените конкурсни документации , които могат да бъдат получени от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването им за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС (за всяка документация), издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсните документации. Оглед на обектите се извършва след предварително уточнен ден и час до 27.07.2011 г. вкл. - 13.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за съответния конкурс.
            Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до 27.07.2011 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025   ,                          
                                                      e-mail: www.elektrotransportsf.com

 

Useful links