Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години -приключили

E-mail Print
There are no translations available.

     Конкурсите са приключили!       
                                                     “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                                         ОБЯВЯВА
                                               Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                                   на следните обекти:
 

1.Конкурс №12 : Авто-мото център , състоящ се от три клетки , офис и санитарен възел   , захранен  с ток и промишлена вода , с обща площ 223 кв.м. ,  находящ   се  на ул.”Подп.Калитин” 
            Първоначална месечна наемна цена : 800 лв ( без  вкл.ДДС)

2. Конкурс №13 : Павилион метален с обща площ от 25 кв.м., включващ две помещения   , захранен  с ток и вода , находящ   се  в двора на трамвайно депо “Банишора”
            Първоначална месечна наемна цена : 80 лв ( без  вкл.ДДС);
 
3.Конкурс №14 : Постройка едноетажна масивна   ,   захранена  с ток и   вода , с обща площ 14 кв.м. ,  находяща   се до тухления спирконавес на първа спирка ТМ.№5- “Княжево”
            Първоначална месечна наемна цена : 200 лв ( без  вкл.ДДС);

4.Конкурс №15 : Павилион лека конструкция с обща площ от 60 кв.м., включващ салон за хранене, кухненски блок и спомагателно помещение   , захранен  с ток и вода , находящ   се  в двора на тролейбусно  депо “Надежда”-ул.”Подп.Калитин” №28            
      Първоначална месечна наемна цена : 200 лв ( без  вкл.ДДС);


               Условията за провеждане на конкурсите са регламентирани в утвърдените конкурсни документации , които могат да бъдат получени от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването им за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС (за всяка документация), издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсните документации. Оглед на обектите се извършва след предварително уточнен ден и час до 15.06.2011 г. вкл. - 13.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за съответния конкурс.
            Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до 15.06.2011 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025   ,                          
                                                             e-mail: www.elektrotransportsf.com

 

Useful links