Курс за придобиване правоспособност за управление на тролейбуси

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД организира от 05.09.2011 г. курс за придобиване правоспособност за управление на тролейбуси. Желаещите трябва да представят в срок до 10.06.2011 г. в отдел ПУЦ при инж.Мария Накова следните документи:
копие от диплом за най-малко средно образование; копие от свидетелство за съдимост; удостоверение от КАТ за нарушения по ЗДП. Кандидатите следва да са на възраст от 21 до 50 години.
Интервю с одобрените по документи ще се проведе на 16.06.2011 г. от 08.30 часа по съответно изготвен списък, който ще бъде изложен на 15.06.2011 г. в Централно управление, бул."Мария Луиза" № 193 (трамвайно депо "Банишора").
Одобрените 12 броя кандидати ще бъдат насочени за психотест в ДАИ, като те задължително трябва да притежават св-во за правоуправление на МПС кат."Д"
от Ръководството

 

Useful links