Home | Category Blog | 600 спирки казват кога идва рейсът

600 спирки казват кога идва рейсът

E-mail Print PDF
There are no translations available.

В-к "Телеграф"
27.01.2011 г., стр.9

600 спирки казват кога идва рейсът

Още 600 електронни информационни табла   ще  бъдат монтирани на спирките на градския транспорт в столицата, за да инфор­мират пътниците след колко време ще пристигне чаканият от тях рейс. Сега такива табла има на 93 места в града и те се  приемат много добре от пътниците, отчитат от общината. На 400 спирки пък се планира да бъдат поставени и нови навеси. В момента такива липсват на повече от половината «места, на които спира градският транспорт, а много от съществуващите са в лошо състояние. Мо­дернизирането на спирки­те е част от проекта за ин­тегриран градски транс­порт, с който София ще кандидатства за финан­сиране по оперативна програма     „Регионално развитие.
Жици
Друг компонент в проекта е обновяване на тролейбусния парк в столицата. Предвижда се доставка на 50 нови съчленени тролея, които да заменят таралянкащите се от десетилетия стари коли по линиите 1, 2, 5 и 9. Чрез новите тролейбуси ще се намалят разходите за под­дръжка и енергия и ще се увеличи скоростта на придвижването.
Кръстовища
Предвижда се рейсо­вете на градския транспорт да бъдат пропуска­ни с предимство през 20 ключови кръстовища. То­ва ще стане чрез монтиране на специално обо­рудване в светофарните уредби на въпросните кръстовища, както и в 750 коли на градския транспорт. Оборудване­то ще позволи светофа­рите да се съобразяват с действителното нато­варване, както и да рабо­тят с различни програми през различните части на деня. Седем от 20-те включени в проекта кръстовища се планира да бъдат ремонтирани, като се изградят и бус ленти.
Стойността на проекта е 63,8 млн. евро. От тях 50 млн. се предвижда да дойдат от еврофондовете по ОП „Регионално развитие", а останалите средства са съфинансиране от общината. Планира се то да бъде осигурено със заем от Европейската банка за възстановяване и развитие.

 

 

В-к "Телеграф"
27.01.2011 г., стр.9

Трамвай от Семинарията да Студентския град

Нова трамвайна линия ще свързва района на Семинарията с „Дърве­ница"   и   Студентския град. 2,8 км релсов път се планира да бъде изг­раден между кръстови­щето на ул. „Стоян Михайловски,, и бул. „Пейо Яворов" и пресечката на булевардите „Климент Охридски" и „Г.М. Ди­митров".  Отделно ще бъдат реконструирани релсите в кв. „Дървени­ца" покрай Техническия и Минно-геоложкия уни­верситет.   Предвижда се и цялостна рехабилитация на релсовия път по бул. „България", с ко­ето ще се ускори движението на трамваите и ще се намалят повредите по трасето, заради които сега често се налагат ремонти.

 

Useful links