Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години -приключили

E-mail Print
There are no translations available.

  Конкурсите са приключили!               


                                      “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА
                                  Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години 
                                                        на следните обекти:

1.Конкурс №5: Павилион     с обща площ от 2 кв.м.,   захранен с ток и вода , находящ   се  на   тролейбусна спирка №9 - “Борово”  
Първоначална месечна наемна цена : 65 лв ( без  вкл.ДДС)

2.Конкурс №6:Част от терен незастроен около 100 кв.м. , находящ се до тролейбусно депо “Искър” ( срещу Борса за плодове и зеленчуци)          
Първоначална месечна наемна цена : 320 лв ( без  вкл.ДДС)

3.Конкурс №7:Павилион тип шестограм,    с обща площ от 28 кв.м., санитарен възел   , захранен с ток и вода , находящ   се  в трамвайното ухо на  спирка “Бъкстон”        
Първоначална месечна наемна цена : 250 лв ( без  вкл.ДДС)

4.Конкурс №8:Отдаване под наем на площи   за монтиране на  7 (седем) бр.автомати за топли напитки на територията на поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД    
Първоначална месечна наемна цена : 
Трамвайно депо “Банишора”(административна сграда) и Сграда Централно управление               -                                                     102 лв.(без вкл.ДДС);
Тролейбусно депо “Надежда”( ВДП)  -                         80 лв. .(без вкл.ДДС);
Трамвайно депо “Красна поляна(адм .  сграда) –        70 лв. .(без вкл.ДДС);
Трамвайно депо “Искър”(адм . сграда)              -          30 лв. .(без вкл.ДДС);
Поделение “Трамкар”(адм.сграда и раб. хале) – 2 броя -  70 лв./авт. .(без
вкл.ДДС);

5.  Конкурс №9:      Стол за хранене , с обща площ 321.5 кв.м. , захранен с ток и вода ,  находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – бул.”Кн.Мария Луиза” № 193
Първоначална месечна наемна цена : 288 лв ( без  вкл.ДДС)

           Условията за провеждане на конкурсите са регламентирани в утвърдените конкурсни документации , които могат да бъдат получени от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването им за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС (за всяка документация), издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсните документации. Оглед на обектите се извършва след предварително уточнен ден и час до 16.02.2011 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за съответния конкурс.
            Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до 16.02.2011 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025                            
                                                                   e-mail: www.elektrotransportsf.com

 

Useful links