Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 

Изтегли текста на наредбата...

  Информация по чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН.

 

 

Изтегли текста на наредбата...

  ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И  ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ.

 

 

Изтегли текста на наредбата...

  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

 

 

Изтегли текста на наредбата...

  ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ.

 

Полезни връзки