Списък на кандидатите за ватмани, включени във ватмански курс

Е-мейл Печат
С П И С Ъ К
На кандидатите за ватмани, включени във ватмански курс, който ще започне средата на Юли или началото на Август.
Ще се свърже служител с ВАС лично.

1.Мадлин Иванова Дизова
2.Бисер Юриев Иванов
3.Мариян Любомиров Димитров
4.Николай Георгиев Атанасов
5.Йордан Николов Мирчев
6.Иван Александров Иванов
7.Милен Борисов Дойчинов
8.Димитър Дончев Стоянов
9.Виктор Георгиев Милев

Гореизброените лица трябва да подготвят и да носят със себе си в деня на започване на курса: лична карта, шофьорска книжка с контролен талон, удостоверение за психологическо изследване със зачертана категория “Ттм” и „Превоз на пътници“, диплома за завършено мин. средно образование, мин. 300,00 лв, ако не се подписва договор.
 

Полезни връзки