Home | Competitions | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

E-mail Print
There are no translations available.

“Столичен електротранспорт” ЕАД   
ОБЯВЯВА
                            Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
          на :


1.    Конкурс №  8
Отдаване под наем на площи 5 кв.м. за монтиране на автомати за топли напитки  на територията на следните поделения:
·    Адм.сграда трамв.депо “Банишора”          -          1 автомат;
·    Трамвайно депо “Банишора”- диспечери  -          1 автомат;
·    Тролейбусно депо "Надежда"- ремонтно хале – 1 автомат;
·    Адм.сграда в поделение “Трамкар”           -          1 автомат;
·    Ремонтно хале в поделение “Трамкар”     -          1 автомат.
          1.1.Първоначална месечна наемна цена:
·    Адм.сграда трамв.депо “Банишора”          -          200.00 лв. без вкл. ДДС;
·    Трамвайно депо “Банишора”- диспечери  -          200.00 лв. без вкл. ДДС;
·    Тролейбусно депо "Надежда"- ремонтно хале – 120.00 лв. без вкл. ДДС;
·    Адм.сграда в поделение “Трамкар”           -          120.00 лв. без вкл. ДДС;
·    Ремонтно хале в поделение “Трамкар”           -    200.00 лв. без вкл. ДДС.
           1.2.Депозит за участие: 200.00 ( двеста) лв.                        

2.    Конкурс № 9
Стол за хранене  с обща площ 321.5 кв.м., захранен с ток и вода,санитарен възел,  находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – ул.”Подполковник Калитин” № 30.
·    Първоначална месечна наемна цена: 572.00(петстотин седемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.
·    Депозит за участие 572.00(петстотин седемдесет и два) лв.                        

3.   Конкурс № 10
Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., захранена с ток и вода, находяща   се  на територията  на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А.
·    Първоначална месечна наемна цена:182(сто осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.   
·    Депозит за участие - 182(сто осемдесет и два) лв.

4.  Конкурс № 11
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел,  находящ   се  на    бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”.
·    Първоначална месечна наемна цена:80( осемдесет) лв. без  вкл.ДДС.  
·    Депозит за участие - 80( осемдесет) лв.  

5.  Конкурс № 12
Помещение с обща площ 4.90 кв.м.,захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка  ТМ.№№11, 12 – “Илиянци”.
·    Първоначална месечна наемна цена: 52( петдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.  
·    Депозит за участие - 52( петдесет и два) лв.

6. Конкурс № 13
Помещение, лека конструкция, с обща  площ 25 кв.м., захранено с ток и вода, прилежащ санитарен възел,  находящо се на посл. спирка ТМ.№12 – “Илиенци”.
·    Първоначална месечна наемна цена: 80( осемдесет) лв. без  вкл.ДДС.   
·    Депозит за участие - 80( осемдесет) лв.
 

           Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл. ДДС, издадена от касата на отдел “ФС” на дружеството – ул.”Подполковник Калитин” №30. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 03.05.2023 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
        Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  03.05.2023 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 04.05.2023 г., 10 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.

 

За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  
                                                                                 eltransofia@gmail.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com

 


Useful links