Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
 ОБЯВЯВА
                            Конкурси  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
        на :

1.    Конкурс №  1
  Павилион лека конструкция, представляващ    помещениe  с обща площ от 2 кв.м.,   захранен с ток и вода, находящ   се  на   първа тролейбусна спирка №9 - “Борово”
·    Първоначална месечна наемна цена: 82.00 ( осемдесет и два ) лв. без  вкл.ДДС  
·    Депозит за участие: 82.00 ( осемдесет и два) лв.                        
2.   Конкурс № 2
Модулна клетка, представляваща    помещениe  с обща площ от 15 кв.м.,  захранена с ток, находяща   се в тролейбусното ухо на ТБ №9 – “Борово”
·    Първоначална месечна наемна цена: 300.00(триста  ) лв. без  вкл.ДДС
·    Депозит за участие: 300.00(триста) лв.      
3.    Конкурс № 3
Стол за хранене  с обща площ 321.5 кв.м., захранен с ток и вода,санитарен възел,  находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – ул.”Подполковник Калитин” № 30
·    Първоначална месечна наемна цена: 572.00(петстотин седемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.
·    Депозит за участие 572.00(петстотин седемдесет и два) лв.                        
4.  Конкурс № 4
Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., захранена с ток и вода, находяща   се  на територията  на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А
·    Първоначална месечна наемна цена:182(сто осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.   
·    Депозит за участие - 182(сто осемдесет и два) лв.
5.  Конкурс № 5
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел,  находящ   се  на    бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
·    Първоначална месечна наемна цена:80( осемдесет) лв. без  вкл.ДДС.  
·    Депозит за участие - 80( осемдесет) лв.  
6.  Конкурс № 6
Помещение с обща площ 4.90 кв.м.,захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка  ТМ.№№11,12 – “Илиянци”.
·    Първоначална месечна наемна цена: 52( петдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.  
·    Депозит за участие - 52( петдесет и два) лв.
7. Конкурс № 7
Помещение, лека конструкция, с обща  площ 25 кв.м.,захранено с ток и вода, прилежащ санитарен възел,  находящо се на посл.спирка ТМ.№12 – “Илиенци”.
·    Първоначална месечна наемна цена: 80( осемдесет) лв. без  вкл.ДДС.   
·    Депозит за участие - 80( осемдесет) лв.
 
            Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФС” на дружеството – ул.”Подполковник Калитин” №30. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 23.02.2023 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  23.02.2023 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 24.02.2023 г., 10 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025 
 


Полезни връзки