“Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в „Столичен електротранспорт” ЕАД”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:
 

“Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в „Столичен електротранспорт” ЕАД”

 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (103 KБ)

 

Useful links