“Доставка на технически газове”

Е-мейл Печат
Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:
 

“Доставка на технически газове”

 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (100 KБ)

 

 

 

Договор: № CE-105/21.09.2022г.,  за изпълнение на поръчката (к.03.10.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (465 KВ).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.03.10.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (34 KB).

 

Полезни връзки