“Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност"

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:
 

“Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност"
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (1,43 MБ)

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 21.06.2022г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,34 МВ).

 

 

Договор: № CE-89/27.07.2022г., за изпълнение на поръчката (к.29.07.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,22 МB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.29.07.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (36 KB).

 

 

 

Договор: № CE-91/09.08.2022г., за изпълнение на поръчката (к.10.08.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,49 МB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.10.08.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (36 KB).

 

 

Договори: № CE-93/11.08.2022г., № CE-94/11.08.2022г.,за изпълнение на поръчката (к.12.08.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат 5,84 МB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.12.08.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (55 KB).

 

 

 

 

Useful links