“Доставка на бутилирана минерална вода в разфасовка от 1,5 л.”

Е-мейл Печат
Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:
 

“Доставка на бутилирана минерална вода в разфасовка от 1,5 л.”
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (75 KБ)

 

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 25.05.2022г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,52 МВ).

 

 

Договор: № CE-72/13.06.2022г.,  за изпълнение на поръчката (к.16.06.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,52 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.16.06.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (32 KB).

 

 

Полезни връзки