„Доставка на консумативи за трамвайни мотриси тип: Be4/6S”

E-mail Print
There are no translations available.

 
Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:
 
„Доставка на консумативи за трамвайни мотриси тип: Be4/6S” 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (535 KБ)

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 11.03.2022г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,2 МВ).

 

Useful links