“Абонаментно обслужване с поставяне на машини за топла и студена вода и доставка на минерална вода в разфасовка от около 19 л. (5 галона) до обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:

 

“Абонаментно  обслужване с поставяне на машини за топла и студена вода и доставка на минерална вода в разфасовка от около 19 л. (5 галона) до обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
ZIP формат (162 KB).

 

 

Отговор на въпрос 1 (к. 25.11.2021г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отговор на въпрос 1
RAR формат  (323 KB).

 

 

 Отговор на въпрос 2 (к. 30.11.2021г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отговор на въпрос 2
RAR формат  (364 KB).

 

 

Протокол от заседание на комисията (к.10.01.2022г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол от заседание на комисията
ZIP формат (722 КB).

 

 

 

Договор: № CE-15/14.01.2022г.,  за изпълнение на поръчката (к.18.01.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (815 КB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.18.01.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (34 KB).

 

 

 

 

Useful links