“Доставка на крепежни елементи с общо предназначение”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:

 

“Доставка на крепежни елементи с общо предназначение”
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
ZIP формат (239 КB).

 

 

 Решение за прекратяване на цялата поръчка   (к.06.10.2021г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (703 KB).

 

Useful links