“Доставка на резевни части за поддържане в гаранционен период на тролейбуси тип”Шкода - Соларис 27 Tr” – нова доставка в “Столичен електротранспорт” ЕАД”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:

 

“Доставка на резевни части за поддържане в гаранционен период на тролейбуси тип”Шкода - Соларис 27 Tr” – нова доставка в “Столичен електротранспорт” ЕАД”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
ZIP формат (218 КB).

 

 

Протокол от заседание на комисията:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол от заседание на комисията (к.16.08.2021г.)
ZIP формат (1,84 MB).

 

Useful links