"Доставка на карданни валове за трамвайни мотриси тип: Т6А2"

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:

 

"Доставка на карданни валове за трамвайни мотриси тип: Т6А2"

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
ZIP формат (489 КB).

 

 

Протокол от заседание на комисията:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол от заседание на комисията (к.21.07.2021г.)
ZIP формат (450 КB).

 

 

 

Договор: № CE-84/05.08.2021г., за изпълнение на поръчката (к.06.08.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (840 КB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.06.08.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (30 KB).

 

Useful links