“Доставка на бутилирана минерална вода в разфасовка от 1,5 л.”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:

 

 

“Доставка на бутилирана минерална вода в разфасовка от 1,5 л.”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
ZIP формат (75 КB).

 

 

Протокол от заседание на комисията:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол от заседание на комисията (к.25.05.2021г.)
ZIP формат (812 КB).

 

 

 

Договор: № CE-63/21.06.2021г.,  за изпълнение на поръчката (к.23.06.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (775 КB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.23.06.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (31 KB).

 

 

 

Useful links