“Доставка на електроди и тел за заваряване - 2021”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:

 

 

“Доставка на електроди и тел за заваряване - 2021”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
ZIP формат (311 КB).

 

 

 

Отговор на въпрос 1 (к. 19.04.2021г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отговор на въпрос 1
RAR формат  (75 KB).

 

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 12.08.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,0 МB).

 

 

Договори: № CE-116/01.10.2021г., CE-117/01.10.2021г., за изпълнение на поръчката (к.04.10.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,13 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.04.10.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (39 KB).

 

 

Договори: № CE-146/01.11.2021г., CE-147/01.11.2021г., за изпълнение на поръчката (к.03.11.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,91 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.03.11.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (55 KB).

 

 

 

Useful links