“Доставка на съединител LBK 330 и еластични втулки за него на трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:
 

“Доставка на съединител LBK 330 и еластични втулки за него на трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (353 KБ)

 

 

Договори: № CE-43/13.04.2021г.,  № CE-44/13.04.2021г., за изпълнение на поръчката (к.16.04.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,60 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.16.04.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (37 KB).

 

 

Useful links