Home | Competitions | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

E-mail Print
There are no translations available.

                          "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД                          
ОБЯВЯВА
               Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
    на :
1. Конкурс № 1
1. Помещение, лека конструкция, захранено с ток, с обща площ 23 кв.м., находящо се на посл.спирка ТБ.№ 6,7 – ж.к.”Люлин”
Първоначална месечна наемна цена:120 (сто и двадесет ) лв. без  вкл.ДДС.  
2. Конкурс № 2
   1. Част от сграда едноетажна, представляваща   две  помещения  и  санитарен възел с обща площ от 48 кв.м., захранена с ток и вода, находяща  се  на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово”;
Първоначална месечна наемна цена:320 (триста и двадесет ) лв. без  вкл.ДДС.
3. Конкурс №3
1. Павилион лека конструкция с обща площ от 60 кв.м., находящ  се  в двора на   тролейбусно  депо “Надежда”-  ул.”Подп.Калитин”№28
Първоначална месечна наемна цена: 200 (двеста  ) лв. без  вкл.ДДС.  
4. Конкурс №4
1. Помещение, лека конструкция, захранено с ток и вода, с обща  площ 25 кв.м., находящо се на посл.спирка ТМ.№12 – “Илиенци”;
Първоначална месечна наемна цена : 80 (осемдесет  ) лв. без  вкл.ДДС .
5. Конкурс № 5
1. Постройка едноетажна масивна, захранена  с ток и   вода, с  обща площ 14  
   кв.м., находяща се до тухления спирконавес на първа спирка ТМ.№5- “Княжево”
Първоначална месечна наемна цена : 110 ( сто и десет) лв. без  вкл.ДДС.  
6. Конкурс № 6
 1. Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., находящ   се  на    бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
Първоначална месечна наемна цена: 82 (осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.  
7. Конкурс № 7
1.Помещение с обща площ 4.90 кв.м., находящо се на посл.спирка  ТМ.№№11,12 – “Илиянци”
Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.  
8. Конкурс № 8
1. Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., включваща салон за хранене, кухненски блок и спомагателно помещение, захранена  с ток и вода, находяща   се  на територията  на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А
Първоначална месечна наемна цена : 182 (сто осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.

   Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 24.02.2021 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
     Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  24.02.2021 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
     Конкурсът ще се проведе на 25.02.2021 г., 10 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  
                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                e-mail:  krasi.gotzeva@yahool.com
 


Useful links