Начало | Category Blog | Фотоконкурс „Електротранспортът вчера, днес и утре“

Фотоконкурс „Електротранспортът вчера, днес и утре“

Е-мейл Печат ПДФ
Фотоконкурс „Електротранспортът вчера, днес и утре“

През 2021 година се навършват 120 години от пускането в движение на първия трамвай в София. Трамваите са един от символите на нашата столица, а  развитието на публичния градски транспорт неизменно съпътства развитието на града ни.
На първи януари (по стар стил) от депо „Клокотница“ пет трамвайни коли тръгват по булевард „Мария Луиза“, прекосяват Лъвов мост и стигат до площад „Славейков“.
Въпреки факта, че не всички софиянци са благоразположени към трамваите, през следващите месеци се пускат в движение все повече линии, а желанието на столичните управници да развиват този вид транспорт дава резултат. Постепенно мотрисите се превръщат в неразривна част от ежедневието на София и дълго време остават най-разпространения и ползван начин за придвижване. Така и до днес.
Историята на нашия електрически транспорт е много богата. България може да се гордее с разработването и производство за  редовна експлоатация на собствени модели на трамвайни мотриси и тролейбуси.
За да отбележи юбилея, „Столичен електротранспорт” ЕАД съвместно със Столична община организира фотоконкурс на тема „Електротранспортът вчера, днес и утре”. Всеки професионален или любител фотограф може да се включи в него с авторски снимки. Не е задължително снимките да са правени през периода на провеждане на конкурса. Фотографиите трябва да бъдат свързани с темата на конкурса. Крайният срок за участие е 12.00 ч. на 17 септември 2021г. Снимките си, заедно с формуляр за регистрация и декларация за авторство (разпечатани, попълнени и сканирани) изпращайте на e-mail adv.eltrans@gmail.com или чрез лично съобщение на нашата страница. Официалните правила са публикувани в раздел Бележки на страницата. Снимката победител на публиката ще се определи по броя събрани харесвания на страницата на „Столичен електротранспорт“ ЕАД във Фейсбук. За автора на снимката, събрала най-много гласове е предвидена награда, предоставена от наши партньори. Жури ще определи носителите на първа, втора и трета награда. Най-добрите снимки ще станат част от пътуваща фотоизложба.
 
 
 Официални правила на фотоконкурса „Електротранспортът вчера, днес и утре” София 2021

Продължителност на конкурса: 14 януари 2021 г. – 17 септември 2021 г.

1.ОРГАНИЗАТОР НА ФОТОКОНКУРСА.
Фотоконкурсът „Електротранспортът - вчера, днес и утре” се организира и провежда от “Столичен електротранспорт“ ЕАД, наричано по-нататък „Организатор”, съвместно със Столична община.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1.Участниците във фотоконкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на фотоконкурса, наречени „Официални правила”.
2.2.Официалните правила се публикуват на
https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/notes/?ref=page_internal
и на http://www.elektrotransportsf.com/ и ще бъдат достъпни за целия период на фотоконкурса.
2.3.Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на
 https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/notes/?ref=page_internal
и на http://www.elektrotransportsf.com/
2.4.С участието си във фотоконкурса участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на фотоконкурса.
2.5.Всички участници, които са нарушили правилата на фотоконкурса, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Фотоконкурсът се организира и провежда на територията на Столична община.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Във фотоконкурса имат право да участват всички физически лица над 16 години - професионални или любители фотографи.

5. ТЕМАТИКА НА ФОТОКОНКУРСА
Фотоконкурсът се провежда под името „Електротранспортът - вчера, днес и утре”.

6. НАГРАДИ
6.1.Наградите във фотоконкурса са общо 4 (четири) – три от тях ще бъдат определени от експертно жури, а една награда на публиката, ще бъде присъдена на снимката, събрала най-много харесвания на страницата ни във Фейсбук -
 https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/photos/?tab=album&album_id=338221123268227
6.2.Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или други алтернативи.

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА
7.1. Всеки потребител, който отговаря на условието за участие, описано в т. 4 и желае да участва във фотоконкурса „Електротранспортът - вчера, днес и утре”, трябва да попълни формуляр за регистрация и да декларира, че приема реда и условията за участие във фотоконкурса.
7.2. Желаещите да участват във фотоконкурса могат да качат неограничен брой снимки и трябва да ги изпратят заедно с формуляр за регистрация и декларация за авторство (разпечатани, попълнени и сканирани) на  имейл адрес:  adv.eltrans@gmail.com   най-късно до 12:00 ч. на 17 септември 2021 г.
7.3. Всяка снимка трябва да бъде придружена с кратко описание на кирилица за снимката – къде и кога е заснета и т.н., като редактор, осигурен от Организатора има право да коригира текстове, които не са съобразени с граматическите и пунктуационните правила.
7.4. Организаторът ще администрира фен страницата на фотоконкурса и ще одобрява всички снимки преди те да бъдат публикувани в срок до 24 часа от тяхното получаване.
7.5. Ако снимката не отговаря на някои от изискванията, общите условия или нарушава нормативна уредба, тя няма да бъде одобрена от Организатора и съответно няма да бъде качена на
https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/photos/?tab=album&album_id=338221123268227
7.6. Най-добрите снимки, избрани от журито и/или получили най-много харесвания във Фейсбук страницата на Организатора, ще бъдат включени във фото-изложба „Електротранспортът - вчера, днес и утре”, която ще бъде експонирана в превозните средства на „Столичен електротранспорт“ ЕАД и на локации, определени от Столична община. Снимките ще бъдат придружени от имената на авторите и текст, че са част от фотоконкурса.
7.7. 13(тринадесет) от най-добрите снимки, избрани от журито и/или получили най-много харесвания във Фейсбук страницата на Организатора, ще бъдат включени в годишния календар на „Столичен електротранспорт“ ЕАД. Снимките ще бъдат придружени от имената на авторите и текст, че са част от фотоконкурса.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ, С КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА ВЪВ ФОТОКОНКУРСА
8.1. Изпратените снимки трябва да бъдат във формат jpg/jpeg. Тъй като снимките трябва да бъдат с качество за отпечатване, те трябва да са със следното фотографско качество:  минимална резолюция 2400x3600 pix на 300 dpi  и минимален размер на файла 5MB.
8.2. Снимките трябва да отговарят на темата на конкурса. Фотографии с вулгарно, дискриминиращо или унизително съдържание ще бъдат премахвани от галерията на Фотоконкурса.
8.3. Снимките трябва да са авторски, тоест направени от участника и единствено той да притежава всички авторски права върху тях, вкл. право на публикуване и възпроизвеждане.
8.4. Регламентът допуска предоставените снимки да са участвали и в други фотоконкурси, но не трябва да са вече награждавани.
8.5. Всеки участник с участието си във фотоконкурса декларира, че изпратените от него снимки, тяхното създаване, публикуване, отпечатване и/или излагане не нарушават никакви права за интелектуална собственост, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да изпращат клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими.
8.6. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият снимките/фотографиите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

9. АВТОРСКИ ПРАВА
9.1. Като изпращат снимка, участниците във фотоконкурса декларират, че снимката е тяхно оригинално произведение. Организаторът не носи отговорност за спорове между лица, които предявяват собственост над дадена снимка.
9.2. Като изпраща снимка, всеки участник декларира, че снимката не нарушава правото на трета страна, че тя е подходяща за публикуване и не е ограничена с авторско право на трети лица.
9.3. Участниците във фотоконкурса декларират, че Организаторът може да използва техните снимки в своите промоционални дейности. По-конкретно Организаторът има правото да използва, излъчва, показва, редактира и променя снимките изцяло или частично. Организаторът решава дали желае или не да предяви и упражни тези права и по какъв начин.

10.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
10.1. Всички участия след определения краен срок на фотоконкурса – 12:00 ч. на 17 септември 2021 г. ще се считат за невалидни.
10.2. Организаторът на фотоконкурса не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Организаторът не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.

11. ПУБЛИЧНОСТ
11.1. С участието в този фотоконкурс участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, снимката/ите, с които участват, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в информационни и рекламни аудио, видео и печатни материали, изложби, презентации и т.н., за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с фотоконкурса, а също и в период от 3 месеца след края му.
11.2. Достъпът до личните данни ще служи за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на фотоконкурса.
11.3. С участието си в настоящия фотоконкурс участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие във фотоконкурса и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на фотоконкурса и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и населено място съгласно регистрирания от тях адрес за доставка биха могли да станат публични и да бъдат използвани в информационни и рекламни аудио, печатни или видео материали, изложби и презентации от Организатора.
11.4. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците във фотоконкурса на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.

12. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
12.1.Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на имена от недоброжелатели или на имейл адрес; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината; други форсмажорни обстоятелства.
12.2.Организаторът определя Правилата на фотоконкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка.
12.3. Оспорването на резултатите от фотоконкурса, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.
12.4. Не се допуска размяна на наградите от фотоконкурса за тяхната парична равностойност или други алтернативи.
12.5. Всеки потенциален съдебен спор между организатора на фотоконкурса и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища на Република България. Приложимо към настоящите Официални правила е българското законодателство.
12.6. Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на сайта  http://www.elektrotransportsf.com/
и https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/notes/?ref=page_internal  
и действат през целия период на провеждане на фотоконкурса.

13. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ
Участвайки в този фотоконкурс, участниците приемат да спазват настоящите Официални правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на Фейсбук като платформа, в която се осъществява фотоконкурса.

 
Последно променен на Понеделник, 25 Януари 2021 12:21  

Полезни връзки