“Доставка на кисело мляко с масленост min 2.0 % в разфасовка кофичка от 400 ÷ 500 g”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:
 

“Доставка на кисело мляко с масленост min 2.0 % в разфасовка кофичка от 400 ÷ 500 g”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (83 KБ)

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 29.01.2021г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (755 КВ).

 

 

Договор: № CE-14/10.02.2021г.,  за изпълнение на поръчката (к.11.02.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,24 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.11.02.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (198 KB).

 

 

 

Useful links