„Доставка на оловни акумулаторни батерии”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:
 
„Доставка на оловни акумулаторни батерии”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (175 KБ)

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 26.02.2021г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (963 КВ).

 

Useful links