“Абонаментно техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ)”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:
 
“Абонаментно техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ)”
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (214 KБ)

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 28.01.2021г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (588 КВ).

 

 

Договор: № CE-15/12.02.2021г.,  за изпълнение на поръчката (к.16.02.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (640 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.16.02.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (32 KB).

 

Useful links