Home | Competitions | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

E-mail Print
There are no translations available.


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД
ОБЯВЯВА

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

на :


1. Конкурс № 19

Отдаване под наем на площи 6 кв.м. за монтиране на автомати за топли напитки на територията на следните поделения, както следва:


 1. Трамвайно депо“Красна поляна” - бул. ”Н.Мушанов”№149

Местоположение - диспечери 1 автомат;

ремонтно хале1 автомат;

 1. Трамвайно депо “Банишора” – ул.”Подполковник Калитин” №30

Местоположение - диспечери 1 автомат;

 1. Трамвайно депо “Искър” - ул.”Димитър Пешев” №5

Местоположение - диспечери 1 автомат;

 1. Тролейбусно депо “Надежда” – ул.”Подполковник Калитин” №28

Местоположение - диспечери 1 автомат;

ремонтно хале1 автомат.

 • Първоначална месечна наемна цена:

  1. 120 (сто и двадесет ) лв. без вкл.ДДС за местоположение “диспечери” ;

  2. 100 ( сто ) лв. без вкл.ДДС за местоположение “ремонтно хале” .

 

2. Конкурс № 20

Помещение, лека конструкция, захранено с ток и вода, с обща площ 25 кв.м., находящо се на посл.спирка ТМ.№12 – “Илиенци”

 • Първоначална месечна наемна цена : 80 (осемдесет ) лв. без вкл.ДДС ;

3. Конкурс № 21

Постройка едноетажна масивна, захранена с ток и вода, с обща площ 14 кв.м., находяща се до тухления спирконавес на първа спирка ТМ.№5- “Княжево”

 • Първоначална месечна наемна цена : 110 ( сто и десет) лв. без вкл.ДДС

4. Конкурс № 22

Павилион тухлен, с обща площ от 20 кв.м., захранен с ток и вода, находящ се на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”

 • Първоначална месечна наемна цена: 82 (осемдесет и два) лв. без вкл.ДДС;

5. Конкурс № 23

Помещение с обща площ 4.90 кв.м., захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка

ТМ.№№11,12 – “Илиянци”

 • Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв. без вкл.ДДС .


Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 10.12.2020 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН до 10.12.2020 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.

Конкурсът ще се проведе на 11.12.2020 г., 11 часа в заседателната зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.

За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025

www.elektrotransportsf.com

e-mail: krasi.gotzeva@yahoo.com 


Useful links