Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на асфалтобетон”

“Доставка на асфалтобетон”

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП"
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

                                                               “Доставка на асфалтобетон”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (403 KB).

 

 

 

Решение за промяна и документация променена (к. 25.08.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (512 KB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3  и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 28.10.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (1,09 MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 28.10.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (141 КB)

 

 

 

Договор: № CE-ТЕ-ОП-6/16.11.2020г., за изпълнение на поръчката (к.25.11.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,89 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.25.11.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (34 KB).

 

 


Полезни връзки