“Доставка на бетон”

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП"
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

                                                                 “Доставка на бетон”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (399 KB).

 

 

 Решение за промяна и документация променена (к. 25.08.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (500 KB).

 

 

Протоколи 1, 2, 3  и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 27.10.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (866 KB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 27.10.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (103 КB)

 

 

 

Договор: № CE-ТЕ-ОП-7/18.11.2020г., за изпълнение на поръчката (к.25.11.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,86 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.25.11.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (34 KB).

 

 


Полезни връзки