Начало | Конкурси | Търг продажба на скрап от бракувани МПС

Търг продажба на скрап от бракувани МПС

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, под.”Трансенерго и РП”, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 94 от 16.07.2020г. обявява повторен търг с тайно наддаване за продажба на скрап от бракувани МПС.


Търгът ще се проведе на 09.09.2020г. от 14:00 часа в сградата на “Столичен електротранспорт” ЕАД, под.”Трансенерго и РП”, находяща се в гр. София 1202, ул.”Козлодуй” №16.
Начална тръжна цена с включен ДДС е както следва:  1. ЧАВДАР 11Г5 – автобус; рег. номер C2664BH; номер на рама 155; номер на двигател 1059030; година на производство 1989; пробег 44249 km; – с начална тръжна цена от 360.00 лева.  
2. 2БХО.35 – багер с кабинна вишка; година на производство 1989; – с начална тръжна цена от 500.00 лева.
3. Мерцедес Унимог – специален автомобил; рег. номер C3092KX; номер на рама 41613510027322; година на производство 1984; пробег 123323 km; – с начална тръжна цена от 650.00 лева.
4. Форд Транзит – товаро-пътнически автомобил, 8+1 места; рег. номер C7630MT; номер на рама Y4FEXXR9VEWU02748; година на производство 1999; пробег 695618 km; – с начална тръжна цена от 410.00 лева.
5. ГАЗ 53, Модел 5312 – товарен самосвал; рег. номер C2149KM; година на производство 1991; пробег 6354 km; – с начална тръжна цена от 420.00 лева.
6. ГАЗ 53 – автостълба, специален автомобил; рег. номер CA0922AP; номер на рама 67890; година на производство 1990; пробег 9668 km; – с начална тръжна цена от 650.00 лева.
7. ГАЗ 53 – автостълба, специален автомобил; рег. номер CA4990AP; номер на рама 11473; година на производство 1986; пробег 23413 km; – с начална тръжна цена от 430.00 лева.
8. Форд Транзит – товаро-пътнически автомобил, 8+1 места; рег. номер CА9628BH; номер на рама VWOTXXBDFT5E89459; – с начална тръжна цена от 480.00 лева.
9. УАЗ 452 – специализиран, авариен автомобил; рег. номер C2054PC; номер на рама 347699; година на производство 1986; пробег 127553 km; – с начална тръжна цена от 290.00 лева.
10. Форд Ескорт – товаро-пътнически автомобил; рег. номер CA0921AP; номер на рама VF0VXXBBAVWU33608; година на производство 1998; пробег 127553 km; – с начална тръжна цена от 310.00 лева.
11. МАЗ – тролейбусен влекач; рег. номер CA0326AP; номер на рама 9022369; година на производство 1990; пробег 103513 km; – с начална тръжна цена от 1500.00 лева.
12. Форд Фиеста – пътнически автомобил; рег. номер C1458BC; номер на рама WF0AXXGJAXT87000; година на производство 1999; – с начална тръжна цена от 150.00 лева.
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Размерът на депозита за участие в търга е 5 % от началната тръжна цена за всяка една позиция /всяко едно бракувано МПС/, за която кандидатът участва. Депозитът се внася в брой в касата на “Столичен електротранспорт” ЕАД, Депозита се внася в касата на “Столичен електротранспорт” ЕАД, под.”Трансенерго и РП”, находяща се в гр.София, ул.”Козлодуй” № 16 или по банков път по сметка на дружеството – "ОБ" ЕАД, клон "Денкоглу", IBAN BG 10 SOMB 9130 10 10 28 0203, BIC SOMBBGSF. Всеки участник може да участва за една или няколко позиции.
Цена на тръжната документация е в размер на 20 /двадесет/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 08.09.2020 г., в сградата на “Столичен електротранспорт” ЕАД, под.”Трансенерго и РП”, находяща се в гр. София 1202, ул.”Козлодуй” № 16.
Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 08.09.2020 г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на “Столичен електротранспорт” ЕАД, под.”Трансенерго и РП”, находяща се в гр. София 1202, ул.”Козлодуй” № 16.
Лице за контакти: Ивац Мандев – тел. 02/9236219.
 
 
 
 
 

До всички заинтересовани лица.

Уведомяваме ВИ, че отварянето на офертите по горепосоченият търг, ще бъде на 09.09.2020г. от 14:00 часа. в централно управление на „Столичен електротранспорт” ЕАД, находящо се на адрес 1233-гр. София, ул. „Подполковник Калитин” №30.

 

 
 


Полезни връзки