Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат

“Столичен електротранспорт” ЕАД

                                                                                   ОБЯВЯВА
                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                              на :

1.  Конкурс № 11
Павилион, с обща площ 20 кв.м., захранен с ток и вода, санитарен възел, находящ се в трамвайното ухо на сп.”Никола Петков”
Първоначална месечна наемна цена: 116 (сто и шестнадесет ) лв. без  вкл.ДДС;  
2.  Конкурс № 12
Част от сграда едноетажна, представляваща    помещение  с обща площ от 23 кв.м., захранена с ток и вода, находяща  се  на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово”  
Първоначална месечна наемна цена : 100 ( сто ) лв. без  вкл.ДДС ;
3.   Конкурс № 13
Помещение с обща площ 3 кв.м., захранено с ток, находящо се на първа спирка ТБ.№9 – “Борово”’”
Първоначална месечна наемна цена : 30  ( тридесет) лв. без  вкл.ДДС ;
4.   Конкурс № 14
Павилион тип шестограми, с обща площ от 28 кв.м., санитарен възел, находящ   се  в трамвайното ухо на  спирка “Бъкстон”   
Първоначална месечна наемна цена: 200 (двеста ) лв. без  вкл.ДДС;
5.   Конкурс № 15
  Помещение, лека конструкция, захранено с ток и вода, с обща площ 25 кв.м., находящо се на посл.спирка ТМ.№12 – “Илиенци”
Първоначална месечна наемна цена : 80 (осемдесет  ) лв. без  вкл.ДДС ;
6.  Конкурс № 16
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
Първоначална месечна наемна цена: 82 (осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС;
7.Конкурс № 17
  Помещение с обща площ 4.90 кв.м., находящо се на посл.спирка  
  ТМ.№№11,12 – “Илиянци”
Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв. без  вкл.ДДС ;
8.  Конкурс № 18
Постройка едноетажна масивна,   захранена  с ток и   вода, с обща площ 14 кв.м., находяща   се до тухления спирконавес на първа спирка ТМ.№5- “Княжево”
Първоначална месечна наемна цена : 110 ( сто и десет) лв. без  вкл.ДДС  

   Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 7.08.2020 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  7.08.2020 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 11.08.2020 г., 13 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  
                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com

 


Полезни връзки