"Доставка на калорифери за топла вода, за изграждане на ново отопление в хале в трамвайно депо „Искър”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:
 

"Доставка на калорифери за топла вода, за изграждане на ново отопление в хале в трамвайно депо „Искър”
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (601 KБ)

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 20.07.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (202 КВ).

 

 

Договор: № CE-118/19.08.2020г.,  за изпълнение на поръчката (к.21.08.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,06 MB).

 

Useful links